عنوان : جلسه پیش بینی بهره دهی چاه های گچساران برگزار شد
زير عنوان : جلسه پیش بینی بهره دهی چاه های نفت شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران روز چهارشنبه 11 مهرماه 1397 با حضور مهندس بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب برگزار شد .
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ 
ساعت : ۱۷:۳۷:۵۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 جلسه پیش بینی بهره دهی چاه های نفت شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران روز چهارشنبه 11 مهرماه 1397 با حضور مهندس بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب  برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی، در ابتدای این نشست مهندس هوشنگ صیدالی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گزارشی از وضعیت تولید نفت، گاز و گاز مایع این شرکت در نیمه نخست سال جاری و مقایسه آن با برنامه ارائه داد.

در این نشست که مديران ارشد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و مديرعامل و مديران شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران حضور داشتند پیش بینی های لازم در خصوص تعیین دبی تولید تعیین و راهکارهای عملی برای حفظ و افزایش تولید در نیمه دوم سال جاری ارائه گردید.

در ادامه، مهمترین پروژه های مرتبط با تولید به لحاظ پیشرفت کار، چالش ها و راهکارها تبیین و تشریح شد.

جلسات پيش بيني بهره دهي چاهها (Forecast ) هر 6 ماه يكبار جهت بررسی عملکرد تولید از مخازن و چاه ها و نیز ارائه راهكارهاي مناسب برای رفع مشكلات و موانع پیش رو ، برگزار می شود و ضمن مقایسه تولید کنونی با برنامه، پروژه های مرتبط و مستقیم با تولید، نیازهای حفاری جدید، همچنین تعمیر چاه ها، خدمات و عملیات مورد نیاز چاه ها مورد بررسی قرار می گیرد .


V5.1.0.0