پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی شرکت

گچساران دومين توليد كننده نفت در مناطق نفت خيز جنوب


گچساران قلب تپنده نفت در جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران يکی از شرکت های مهم زير مجموعه شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب است   
گچساران دومين توليد کننده نفت خام
قرار گرفتن تأسيسات اين شرکت در چهار استان کهگيلويه و بوير احمد ، خوزستان ، بوشهر و فارس از ويژگی های اين شرکت است که در کنار قرار گرفتن تلمبه خانه عظيم گوره و چندراهه نفت خام صادراتی کشور در حوزه عمليات اين شرکت گچساران را به قلب صادرات نفت خام کشور تبديل کرده است .   
نفت گچساران و چند شرکت مهم ديگر با خط لوله به تلمبه خانه گوره منتقل می شود و با افزايش فشار در نهايت به سمت پايانه خارک جهت صادرات هدايت می شود .
راهبری تمام اين مراحل ، تعمير و نگهداری اين تأسيسات بر عهده کارکنان تلاشگر شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران است

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

شركت بهره برداري نفت وگاز گچساران يكي از شركت هاي مهم فرعي تابع شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و دومين توليد كننده نفت خام است كه با متوسط توليد  630  هزار بشكه نفت و بيش از يك ميليارد فوت مكعب گاز خشك در روز سهم عمده اي در تأمين درآمدهاي اقتصادي كشور دارد . همچنين قرار گرفتن تلمبه خانه گوره و چندراهه بزرگ نفت خام صادراتي ايران در حوزه عمليات اين شركت در ساحل گناوه ، ازسوي ديگر گچساران را به عنوان يك شركت مهم در عرصه توليد و صدور نفت خام مطرح ساخته است .

اداره مركزي اين شركت از حيث جغرافيائي در استان كهگيلويه و بويراحمد واقع شده است ليكن تأسيسات شركت در چهار استان كهگيلويه و بويراحمد ، خوزستان ، بوشهر و فارس قراردارند . همين ويژگي خاص موقعيت اين شركت را در بين ساير شركت ها از درجه اهميت ويژه اي برخوردار نموده است .

تاريخچه و موقعيت :

 ميدان نفتي گچساران در فاصله 220 كيلومتري جنوب شرقي اهواز قرار گرفته و شامل سازندهاي شكافدار آسماري و بنگستان بوده كه در جهت عمومي شمال غربي/ جنوب شرقي طاقديسهاي ميادين نفتي جنوب ايران واقع شده است . عمده توليد نفت از سازند آسماري اين ميدان صورت مي گيرد كه عمدتاً از سنگهاي كربناتي تشكيل شده است . مخزن نفتي گچساران در سال هاي 1302 تا 1303 مورد مطالعه قرار گرفت و چاه شماره يك در سال 1304 در اين منطقه حفاري گرديد . اولين چاه توليدي چاه شماره -13 با دبي 12 هزار بشكه در روز بوده است كه در سال 1318 راه اندازي گرديد . طي ده سال اول 5 حلقه چاه در گچساران حفاري و اين تعداد تا زمان ملي شدن صنعت نفت به 14 حلقه رسيد ولي فقط چاههاي شماره -8 ( با دبي 13 هزاربشكه در روز) و شماره -13(با دبي 12 هزاربشكه در روز) توليدي بوده اند . اولين چاه بنگستاني كه به توليد درآمد چاه شماره - 36 بود كه بهره برداري از آن از سال 1340 آغاز گرديد . تاريخچه بهره برداري از مخزن نشان مي دهد كه بجز يك دوره كوتاه بين سال هاي 1330 تا 1332 ، توليد از مخزن گچساران همواره ادامه داشته و ميزان توليد نيز سير صعودي داشته است بطوري كه در سال 1353 به حداكثر ميزان بالغ بر 940 هزار بشكه در روز رسيد و بيشترين توليد از چاه شماره -35 به ميزان 90 هزار بشكه در روز بوده است .

ضمنا" اولين واحد بهره برداري (واحد بهره برداري گچساران-1) در سال 1322با ظرفيت اسمي 245 هزار بشكه در روز احداث شد و در مدار قرارگرفت . ضمناً صادرات نفت از طريق تلمبه خانه گوره از سال 1346 شروع و كماكان ادامه دارد . 

مخازن و تأسيسات :

تعداد تأسيسات شركت گچساران تا قبل از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي 9 واحد بهره برداري ، 2 واحد نمكزدايي ، 1 مجتمع گاز و گاز مايع و تعداد چاههاي حفاري شده 235 حلقه بوده است . در حال حاضر شركت بهره برداري نفت وگاز گچساران مسئوليت توليد صيانت شده از 17 ميدان نفتي را با استفاده از 792 حلقه چاه ، 11 واحد بهره برداري ، 7 واحد نمكزدايي(2 واحد درحال احداث) ، 12 ايستگاه تقويت فشار و تزريق گاز ، 3 مجتمع پالايشگاهي گاز و گازمايع شامل پالايشگاه گاز و گاز مايع-900 پازنان-2 و پالايشگاه هاي گاز و گاز مايع-1200 گچساران و 1300 سيامكان ، سيستم توليد و تزريق گاز پازنان/گچساران ،‌ سيستم انتقال گاز خط لوله 42 اينچ آغار/ دالان مشتمل بر 12 ايستگاه شيرخانه و لخته گير مايع بين راهي ، 8 آزمايشگاه شيميائي ، 6 واحد آبرساني ، 79 مجموعه تفكيك گر سرچاهي و 27 مجموعه تفكيك و تقويت فشار سرچاهي (جمعاٌ 106 مجموعه ) ، 3 ايستگاه برق و حدود 7000 كيلومتر خط لوله 4 تا 52 اينچ را بر عهده دارد .

اين شركت داراي 16 مخزن در مدار مي باشد كه عمده توليد نفت از مخازن گچساران ، بي بي حكيمه و رگ سفيد-2 صورت مي گيرد . مخازن بينك ، گلخاري ، نرگسي ، چلينگر ، پازنان-2 ،  منصور آباد ، سياهمكان ، گرنگان ، سولابدر ، ‌ چهاربيشه ، رودك ، كيلوركريم و خويز نيز به ترتيب چهارمين تا شانزدهمين مخازن در مدار اين شركت محسوب مي شوند .

توليد نفت :

 بر اساس سياست گذاري كلان وزات نفت و برنامه ارائه شده از سوي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب ظرفيت توليد مجاز(PGC ) اين شركت بيش از 700  هزار بشكه در روز در سال اعلام گرديده كه با رعايت توليد صيانتي از مخازن ، ميانگين دبي توليد واقعي در نيمه اول سال 96 به ميزان 621 هزار بشكه در روز بوده است.

توليد و تزريق گاز :

 بر اساس مطالعات انجام شده بيشترين بازيافت نفت از مخازن گچساران و بي بي حكيمه زماني ميسر خواهد بود كه تزريق گاز در اين مخازن انجام پذيرد و در اين راستا از سال 1356 تاكنون گاز گنبدي مخزن پازنان پس از فرآورش در كارخانه گاز و گاز مايع-900 از طريق خط لوله 26 اينچ انتقال گاز در ميدان گچساران تزريق مي گردد. علاوه بر آن طي سال بطور متوسط روزانه حدود 300 ميليون فوت مكعب گاز همراه نفت مخزن گچساران جمع آوري مي شود  و پس از فرآورش در 4 ايستگاه تقويت فشار ضعيف و مايع گيري و شيرين سازي در پالايشگاه گازوگازمايع-1200 ، ميزان  140 ميليون فوت مكعب از آن به اضافه 470 ميليون فوت مكعب گاز گنبدي پازنان در 18 حلقه چاه تزريق شده است . در مخزن بي بي حكيمه نيز از آبان ماه سال 1374 تاكنون تزريق گاز آغاز گرديده كه بطور متوسط روزانه حدود 120 ميليون فوت مكعب گاز همراه نفت ميادين رگ سفيد و بي بي حكيمه جمع آوري شده و پس از فرآورش در 5 ايستگاه تقويت فشار ضعيف (ايستگاه رگ سفيد-1 مربوط به شركت آغاجاري است) ،‌ مايع گيري و شيرين سازي در پالايشگاه گاز و گازمايع-1300 و فشار افزائي در ايستگاه تزريق گاز سياهمكان 70 ميليون فوت مكعب از آن به اضافه حدود 150 ميليون فوت مكعب در روز گاز گنبدي مخزن پازنان در 6 حلقه چاه در مخزن بي بي حكيمه تزريق مي شود .

گاز بعنوان يك انرژي استراتژيك و سرمايه ارزشمند ملي يكي ديگر از نعمت هائي است كه به حد وفور در اختيار ملت بزرگ ايران قرار دارد بطوري كه كشور ما از حيث ذخاير گاز مقام دوم را در جهان داراست . ذخائر عظيم گازي در شركت بهره برداري نفت وگاز گچساران نيز از موقعيت ممتازي برخوردار است .

توليد گاز مايع و نفتا :

 علاوه بر توليد نفت و گاز ، گازمايع و نفتا نيز از ديگر توليدات با ارزش اين شركت است كه گازمايع در مجتمع هاي پالايشگاهي گاز و گاز مايع-1200 و1300 گچساران و بي بي حكيمه به ميزان 23 ه ب ر و نفتا درمجتمع گازوگازمايع-900 پازنان-2 به ميزان 13 ه ب ر توليد مي شود .

نفتا به مايعات سنگين گازي اطلاق مي شود كه پس از فرآورش گاز و مايعات گازي در مجتمع گاز و گاز مايع-900 بدست مي آيد . اين محصول بعنوان خوراك مجتمع پتروشيمي بوعلي سينا بندر امام استفاده و در نتيجه ارزش افزوده زيادي را ايجاد مي نمايد .

گازمايع يا NGL نيز پس از شيرين سازي گازهاي ترش دريافتي از واحدهاي تقويت فشار و تزريق گاز در مجتمع هاي پالايشگاهي 1300 و 1200 و طي فرآيندهاي خاص آبزدايي ، ايجاد سرمايش با استفاده از سيكل تبريد پروپان و نهايتاً پايين آوردن درجه حرارت سيال تا 30- درجه سانتي گراد توليد و جهت تأمين بخشي از خوراك مجتمع هاي پتروشيمي بندر امام ارسال مي گردد .


V5.3.6.0