• ساعت : ۱۷:۴:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ 
انتصاب جديد در شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
طی حكمی سرپرست اداره كمیسیون مناقصات منصوب گردید
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران طی حكمي آقاي روح الله انصاري به عنوان سرپرست كميسيون مناقصات اين شركت منصوب گردیدند.امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    V5.3.6.0