• ساعت : ۱۵:۵۳:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ 
انتصاب مشاور مدیرعامل شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب در حوزه مسئولیتهای اجتماعی
انتصاب مشاور جدید مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در حوزه مسئولیتهای اجتماعی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در حکمی رضا طاهری را به عنوان مشاور مدیرعامل در حوزه مسئولیتهای اجتماعی این شرکت منصوب کرد. به گزارش روابط عمومي، در حكم مهندس احمد محمدی آمده است: " ضمن تشکر از زحمات جنابعالی که نزدیک به چهار سال مسئولیت روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را بر عهده داشته اید، به موجب اين حكم به عنوان مشاور مدیرعامل در حوزه مسئولیتهای اجتماعی منصوب مي شويد.  وی، همچنین در این حکم از زحمات دلاور سلجوقی که در چندسال اخیر امور مسئولیت های اجتماعی را پیگیری می کردند تشکر و قدردانی نمود.
امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.3.6.0