• ساعت : ۲۲:۱۱:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ 
حكم انتصاب در شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران
سرپرست اداره آموزش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران منصوب شد

به گزارش روابط عمومی ، طی حکمی آیت اله علی پور سرپرست مدیریت منابع انسانی ، علیرضا فولادی وندا را به عنوان سرپرست اداره آموزش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران منصوب کرد. در این حکم آمده ، امید است در پرتو توجهات ایزد منان با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید. در پایان حکم از تلاش ها و خدمات فرهاد جعفری در زمان تصدی مسئولیت مذکور تقدیر و تشکر به عمل آمده است.

شایان ذکر است : علیرضا فولادی وندا با سی و یک سال سابقه دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فیزیک می باشد

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۱۲

برچسب ها

    V6.0.5.0