• ساعت : ۲۰:۵۱:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ 
سرپرست مدیریت عامل شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران منصوب شد
طی حکمی از سوی سرپرست مدیریت عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران معرفی شد

به گزارش روابط عمومی ، علیرضا دانشی ، سرپرست مدیریت عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب طی حکمی ، احمد پورهادی را به عنوان سرپرست مدیریت عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران منصوب کرد.

مهندس احمد پورهادی دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری انتقال و توزیع گاز است که پیش از این مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران بود . مهندس ارشد فرآورش ، سرپرست تاسیسات نفت ، رئیس اداره تاسیسات تقویت فشارو تزریق گاز و مدیر امور فنی از دیگر سوابق وی می باشد .

مهندس دانشی طی نامه ای از زحمات و تلاشهای مهندس هوشنگ صیدالی در دوره تصدی مدیریت عاملی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران تشکر و قدردانی نمود.

امتیاز :  ۴.۲۰ |  مجموع :  ۵

برچسب ها

    V6.0.5.0